Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld

Christelijk getuigenis in een multireligieuze wereld

Subtitle
Aanbevelingen voor gedrag
Subject
Christelijk getuigenis
Description
Zending behoort tot het wezen van de kerk. De verkondiging van het woord van God en het getuigenis ten overstaan van de wereld zijn essentieel voor elke christen. Tegelijkertijd is het noodzakelijk om dit te doen in overeenstemming met de grondbeginselen van het evangelie, met respect en liefde voor alle mensen. In het bewustzijn van de spanningen tussen volken en gemeenschappen met verschillende godsdienstige overtuigingen en de verscheidenheid in opvattingen van het christelijke getuigenis, hebben de Pauselijke Raad voor de Interreligieuze Dialoog (PCID), De Wereldraad van Kerken (WCC) en – op uitnodiging van de Wereldraad – de Wereldwijde Evangelische Alliantie (WEA) zich over een periode van vijf jaar bezonnen en dit document geproduceerd om te dienen als een reeks aanbevelingen voor gedrag in christelijk getuigenis overal ter wereld. Dit document is niet bedoeld als een theologische positiebepaling inzake zending, maar behandelt praktische kwesties rondom het christelijke getuigenis in een multireligieuze wereld. Dit document wil kerken, kerkenraden en zendingsorganisaties aanzetten tot reflectie op de huidige praktijk. Het is geschreven in de hoop dat zij de aanbevelingen in dit document gebruiken om hun eigen passende richtlijnen te ontwikkelen met het oog op het getuigenis en de zending onder mensen met een andere religie of mensen die geen religie aanhangen. De opstellers van dit document hopen dat christenen over de hele wereld er studie van zullen maken in het licht van de praktijk van hun eigen getuigenis van het geloof in Christus, in woord en daad.

Content
Preambule
Een basis voor christelijk getuigenis
Principes
Aanbevelingen
Appendix: De achtergrond van het document

http://www.worldevangelicals.org/resources/source.htm?id=677

Also Explore

Paul’s Method of Mission, “I Make Myself a Slave to Everyone”

Paul’s attitude and philosophy of his mission work are clearly stated in this verse; he served and worked as “a servant of Christ.” A servant, doulos in Greek, was a term Paul used to indicate his self-identity as he served the Lord. A voluntary life of devotion and sacrifice for God's Kingdom was a basis of

Lent Arrives to Remind Us of True Meaning of the Cross of Jesus Christ

God's Unconditional Love Demonstrated through His Son's Cross OA churches and ministries will offer Ash Wednesday Service to commence the Lenten period of 2019. In this season, Christians enter into another profound time of the liturgical year after Christmas to meditate on the theme of Cross and Resurrection of

Learning to Listen to God

I recently had a student ask, "How can I balance my everyday life with my spiritual life?" I told her my immediate answer of: "There should be no separation." However this brought up another question that I'm sure the student meant to ask, "How can I center my life around God in my everyday?" It's a crucial question

2019 New Year Prayer for Southeast Asia

Oh Father God, after passing the eventful last year, we thank you for allowing us to greet this new year 2019. Throwing off all the old and stale things, may we be strengthened with our Father God in newness. Allow this day to be the day of joy where we start anew. In this day of history, Father God has loved us.

That Questionable Suffering

We delude ourselves when we try to turn our just punishments into a cross and rejoice over that for which we should rather repent. 'For what glory is it, if, when ye be buffeted for your faults, ye shall take it patiently' But if, when ye do well, and suffer for it, ye take it patiently, this is acceptable with God? (1

Events
 • 30
  Aug
  Nehemiah Project in New York

  Nehemiah Project in New York holds conference for Olivet Centers managers and staff to share reports and plans towards 2020 tasks from August August 30th until September 2nd.

 • 02
  Aug
  USA Northeast Summer Retreat 2019

  The Northeast Region Summer Retreat 2019 will be held in Dover, New York from August 2nd till 4th.

 • 01
  Aug
  Olivet Teen Mission Int’l Summer Camp

  Int’l Summer Camp in Asia Pacific Olivet Center

World Olivet Assembly believes in equipping believers with theological and practical resources that would enable them to advance the work the gospel.

Also Explore

World Olivet Assembly (WOA) is a global gathering of evangelical churches and para-church organizations existing for the advancement of world mission.

World Olivet Assembly believes in equipping believers with theological and practical resources that would enable them to advance the work the gospel.